Kennis

Onze kennis en manier van aanpakken zorgen voor een GOEDE VOORBEREIDENDE fase en een VLOT PROJECTVERLOOP. De soms moeilijke combinaties tussen materiaal, uitvoering en praktische haalbaarheid komen niet tijdens het project, maar op VOORHAND aan bod. Door dit principe zullen problemen tijdens de uitvoering tot een minimum herleid worden en zal dit resulteren in een GEGARANDEERD BUDGET en UITVOERINGSTERMIJN. Hiervoor is KENNIS nodig! Dit is nu net wat wij U te bieden hebben in een veelvoud van sectoren: Zorgsector (apotheken, kabinetten, zorgcentra en tehuizen,...), hotels, burelen, commerciële ruimten en openbare gebouwen. Want Uw project verdient deze KENNIS.

Flexibiliteit, Snelheid

Kulapro blijft een bedrijf dat met de voeten op de grond staat. BEREIKBAARHEID en REACTIEVERMOGEN ten opzichte van onze klanten is van zeer groot belang. We hebben op ieder project een PERSOONLIJK en DIRECT aanspreekpunt. Door de modernisering en ons 1500m² grote atelier hebben we voldoende CAPACITEIT om zowel grote als kleine projecten tot een goed einde te brengen. Maar ook door de goede COÖRDINATIE en COMMUNICATIE zal de interventietijd tot een minimum herleid worden. Een EFFICIËNTE werf is voor het gans bouwteam een noodzaak voor SUCCES!

Maatwerk

Ruimte is kostbaar op een wereld als deze. Iedere vierkante centimeter telt en moet NUTTIG gebruikt worden. Kulapro stelt dan ook de PRACTISCHE uitwerking van de ruimtes en de FUNCTIONALITEIT voorop. U, als klant, zal gebruik maken van het eindresultaat en daarom verdient ook U het allerlaatste woord. Uw plan en Uw droom zijn onze opdracht. Zo zal U, net als al onze andere klanten, een UNIEK en OP MAAT GEMAAKT project als eindresultaat krijgen.

Klanten meerwaarde

voor de klant verhogen door KWALITEIT en modernisering, door KENNIS en MAATWERK maar daarenboven ook door FLEXIBILITEIT in één enkel TOTAAL CONCEPT was vanaf de overname de basisdoelstelling voor Kulapro. Zowel de VAKKENNIS,als de benodigde ruimtes en machines/het machinepark zijn ter Uwer beschikking. Vandaag is Kulapro voor U als klant niet alleen een zeer BETROUWBARE, maar tevens ook een WAARDEVOLLE partner en dat is net hetgeen wat U de MEERWAARDE zal opleveren!

Kwaliteit

Door de MODERNISERING van het machinepark en de nieuwste PRODUCTIETECHNOLOGIEËN, staat Kulapro vandaag bij de TOP van de interieurbouwmarkt. Een veelvoud van projecten werden tot grote tevredenheid van de klant en desgevallend het bouwteam afgewerkt. Een degelijke VOORBEREIDING met machines en mensen die met de grootste PRECISIE te werk gaan, zorgen voor een zeer hoge KWALITEIT van het afgewerkt product. Onder die kwaliteit verstaan we ook onze materialen, niet alleen de degelijkheid, maar ook de DUURZAAMHEID is van groot belang. Met ons PEFC LABEL, kunnen wij garant staan voor de goede oorsprong van de door ons geleverde goederen.

Totaal Concept

Een ingewikkelde interieurproject of verbouwing kan door Kulapro zonder enige moeite omgebogen worden tot een ZORGELOOS bouwproject! Kulapro kan rekenen op een groot aantal vaste onderaannemers die perfect GECOÖRDINEERD worden. Zo kunnen we U een WAARDEVOL TOTAALPAKKET aanbieden, indien dat gewenst zou zijn. Zowel de technieken (elektriciteit, water, ...) als de volledige afwerking (plafonds, tegels, pleisterwerken, ...) kunnen samen met het zelf geproduceerde schrijnwerk en afwerkingen aangeboden worden.

Kortom: ÉÉN AANSPREEKPUNT en een VLOTTE UITVOERING zorgen voor een PERFECT RESULTAAT en een TEVREDEN KLANT!