Kulapro maakt van lean bouwen haar speerpunt

De manier waarop we klanten ontzorgen, schuilt in onze systematische projectaanpak. En daarmee starten we liefst zo vroeg mogelijk in de bouwfase! Dankzij onze lean filosofie denken we twee stappen vooruit en ondervangen we problemen nog voordat ze zich daadwerkelijk voordoen. Lees verder!

Kulapro maakt van lean bouwen haar speerpunt 

De manier waarop we klanten ontzorgen, schuilt in onze systematische projectaanpak. En daarmee starten we liefst zo vroeg mogelijk in de bouwfase! Dankzij onze lean filosofie denken we twee stappen vooruit en ondervangen we problemen nog voordat ze zich daadwerkelijk voordoen.

Lean bouwen volgens Kulapro 

Klantgerichtheid is een van onze voornaamste waarden die doorsijpelt doorheen heel ons productieproces. Die lean manier van werken zet onze customer-first service kracht bij! Als schrijnwerkerij kiezen we bewust voor hyperefficiënte processen, waarbij we steeds redeneren vanuit het oogpunt van onze klant. Hoe kan het sneller, goedkoper en efficiënter?

Kulapro streeft naar een kostenefficiënte workflow, waarbij we onze tijd maximaal inzetten voor de effectieve schrijnwerkproductie. 

Op die manier houden we de overhead time (administratie, mails, …) zo klein mogelijk en focussen we écht op onze kernactiviteit: het produceren en plaatsen van binnendeuren, maatmeubilair en interieurbouw.

Procesefficiëntie in 3 stappen 

1 | Glasheldere offerte 

Kulapro start de samenwerking met een transparante offerte. Daarin lijsten we de werken gedetailleerd op en anticiperen we op problemen die later nog kunnen opduiken. Uit ervaring weten we immers welke risico’s zich regelmatig voordoen, en welke oplossingen en producten in dat geval soelaas bieden. Ook die prijzen geven we op voorhand zo duidelijk mogelijk mee, zodat er later geen verrassingen uit de bus komen.

2 | Voorbereidende checklist 

Problemen zo vroeg mogelijk in de bouwfase detecteren én er het gepaste gevolg aan geven: dat is wat een werf tot een succes maakt! Daarom starten we de samenwerking met een omvangrijke checklist, vertrekkend vanuit onze ervaring en afgestemd op uw type project en bijhorend schrijnwerk. Hoe wordt de werf georganiseerd en hoe kunnen we inspelen op de faseringen? Welke afwerkingen gebeuren er voor en na onze interventie en hoe kunnen we daarop anticiperen? Wij stellen op voorhand gerichte vragen, zodat we tijdens de uitvoeringsfase niet voor voldongen feiten komen te staan.  

3 | Permanente follow-up  

Naast een omvangrijke offerte en voorbereidende checklist, houden we ook op de werf de vinger aan de pols. Botsen we op onvoorziene zaken? Dan melden we dit meteen, zodat we snel en efficiënt kunnen schakelen naar de juiste oplossing. Een rechtstreekse communicatielijn waarmee u instant op de hoogte bent van het werfverloop!

Een schrijnwerkerij met maximale procesefficiëntie? Kulapro heeft het lean bouwen stevig onder de knie. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x